Bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp sau khi được thành lập, trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phải đăng thông tin trên mạng thông tin doanh nghiệp của Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết, báo điện tử trong ba (03) số liên tiếp (Điều 28 Luật Doanh nghiệp). Bạn quan tâm đến nội dung bố cáo doanh nghiệp, liên hệ 1900 6250 để biết thêm chi tiết
Đối tượng phải đăng bố cáo doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
bo-cao-doanh-nghiep2

Bố cáo doanh nghiệp về thành lập mới doanh nghiệp
Bố cáo doanh nghiệp về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Bố cáo doanh nghiệp về quyết định giải thể doanh nghiệp
Bố cáo doanh nghiệp về mẫu dấu
Bố cáo doanh nghiệp về giải thể
Thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có.
Lưu ý: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng công bố nội dung trong các trường hợp sau: doanh nghiệp chỉ thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hoặc chỉ cập nhật thông tin về mã ngành, nghề kinh doanh và mã ngành, nghề kinh doanh chính hoặc thực hiện đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

bo-cao-doanh-nghiep

Thời hạn đăng bố cáo doanh nghiệp
Đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Quyết định giải thể doanh nghiệp: trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua.

Thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có trong công ty: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Xem thêm: phí thành lập công ty

Phí đăng thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
bo-cao-doanh-nghiep5

– Mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính là 300.000 đồng/ 1 lần đăng công bố thông tin.

– Đối với việc đăng thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có, quyết định giải thể: không thu phí do chưa có quy định.

Xử lý vi phạm đối với trường hợp không đăng công bố bố cáo doanh nghiệp
Các doanh nghiệp không thực hiện quy định về công bố bố cáo doanh nghiệp theo quy định sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Có thể bạn quan tâm: dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Bố cáo doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia
bo-cao-doanh-nghiep4

Dịch vụ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp đăng thông tin về thành lập mới và đăng ký thay đổi theo quy định của pháp luật. Việc đăng bố cáo thông tin được thực hiện trực tiếp trên Cổng Thông tin hoặc tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương. Ngoài ra, tổ chức và cá nhân có thể tra cứu, theo dõi thông tin mới nhất về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ này.

Bạn quan tâm đến nội dung bố cáo doanh nghiệp, liên hệ 1900 6250 để biết thêm chi tiết