Longsro.com Đam Mê Bất Tận
Thăng Cấp nhận thưởng
Thông tin sever .Longsro.com ip 103.92.24.109 port 15779
* Only Asian, không ghost. Open 13h
* chủ nhât ngày28-1-2018
Thông tin sever: Đang Test –
* Max lv 100 - Mastery 300
*D10
Item có giá trị cao
Nhân vật đạt cấp 80 nhận 1DHHS
Nhân vật cấp 90 nhận1 Nr
Nhân vật cấp 100 nhận 1 X2 HH
Tất cả sẽ được trao thưởng silk trưc tiếp khi Đua tóp song. .
Rate EXP/SP: x10
* Rate Drop x2
* Drop gold x2
* Rate Job x1
* Giới han IP : 3acc/ 1 máy cá nhân và 12 acc/1 quán net.
* 1 TK chỉ có thể tạo 1char duy nhất.
* Uot G với Jor 3 ngày
Chức năng sever:
* Giới hạn 6h xanh và 2 giờ vàng cho phép bug h khi online 18h .
* Chức năng trong wed: Reset Điểm Point, Fix kẹt Nhân Vật, Tẩy Điểm PK
* Gồm 3 nghề: Buôn - Bảo Tiêu - Đạo Tặc
* Trade 3m/1 thành. ( mở thông trade 3 thành )
* Trade hàng đặc biệt tại STT 5m/1 lần
* Giới hạn +12 (chưa LKD 2+)
* Mở maps Ap Lv 90 vào trian tỉ lệ rớt đồ cao hơn trian maps thường 1 ngày vào 1 lần 1 lần time trong ap la 90 phút
* Tỉ lệ Mix đồ: 1-4 =100%4-12 = Random
* Tỉ lệ Mix Nasrun: 1-3=100%3-7= Random
* Map train khong quái nhóm
* Co học viện
* Được quay Gacha cấp 1- cấp 8
* Hệ thống CTC, Chiến phe, , Cướp cờ,và rất nhiều hoạt động khác chuẩn VDC
*Aphatets
* d10 sun bán sop NPC Trường An
* Full 99999999999 gold
* Fulll 999999999 silk
*Hỗ Tợ open
* Sét D1 sun full blu mặc LV 1
* 200 binh HP MP
* 30 DCN
* 10 chân chay 100% ….
EVENT ĐUA TOP:
Top Lever 1 ip có thể nhận được 1 giải )
❥ Top 1 – 1000 000 VND1 tile vip Tự Chọn- 1set trang jor phục đặc biệt
❥ Top 2 –500 000, VND1 tile vip tự chọn
❥ Top 3 – 300 000 VNDsilk 1 tile vip tự chọn
❥ Top 4>10 mỗi giải 500 silk
Top Guil 1 ip có thể nhận được 1 giải )
❥ Top 1 – 1k Silk
❥ Top 2 – 500 Silk
❥ Top 3 – 200 Silk
Hỗ trợ khi open 1 set sun d1 mặc từ LV 1
Giá sikl 20k =100 sikl chua khuyến mại
Open khuyến mại 100% vào 3 ngày thứ 7 +chủ nhật+ thứ 2 Trang chủ :longsro.com
Sver sẽ khuyến mại vào chủ nhật hàng tuần
Admin Cam Kết Đảm Bảo Công Bằng