Longsro.com Đam Mê Bất Tận
Thăng Cấp nhận thưởng
Thông tin sever .Longsro.com ip 103.92.24.109 port 15779
* Only Asian, không ghost. Open 13h thứ thứ 7 ngày27-1-2018
Thông tin sever: Đang Test –
* Max lv 100 - Mastery 300
*D10
Item có giá trị cao
Nhân vật đạt cấp 80 nhận 300 silk
Nhân vật cấp 90 nhận 500 silk
Nhân vật cấp 100 nhận 1k silk
Tất cả sẽ được trao thưởng silk trưc tiếp khi Đua tóp song. .
Rate EXP/SP: x15
* Rate Drop x2
* Drop gold x2
* Rate Job x1
* Giới han IP : 3acc/ 1 máy cá nhân và 12 acc/1 quán net.
* 1 TK chỉ có thể tạo 1char duy nhất.
* Uot G với Jor 3 ngày
Chức năng sever:
* Giới hạn 6h xanh và 2 giờ vàng cho phép bug h khi online 18h .
* Chức năng trong wed: Reset Điểm Point, Fix kẹt Nhân Vật, Tẩy Điểm PK
* Gồm 3 nghề: Buôn - Bảo Tiêu - Đạo Tặc
* Trade 3m/1 thành. ( mở thông trade 3 thành )
* Trade hàng đặc biệt tại STT 5m/1 lần
* Giới hạn +12 (chưa LKD 2+)
* Tỉ lệ Mix đồ: 1-4 =100%4-12 = Random
* Tỉ lệ Mix Nasrun: 1-3=100%3-7= Random
* Map train khong quái nhóm
* Co học viện
* Hệ thống CTC, Chiến phe, , Cướp cờ,và rất nhiều hoạt động khác chuẩn VDC
*Aphatets
* d10 sun bán sop NPC Trường An
* Full 99999999999 gold
* Fulll 999999999 silk
*Hỗ Tợ open
* Sét D5 sun full blu mặc LV 1
* 200 binh HP MP
* 30 DCN
* 10 chân chay 100% ….

EVENT ĐUA TOP:
Top Lever 1 ip có thể nhận được 1 giải )
❥ Top 1 –3k, 1 tile vip Tự Chọn- + Nr+5và 1set trang jor phục đặc biệt
❥ Top 2 --2k, 1 tile vip tự chọn+Nr+4
❥ Top 3 – k, 1 tile vip tự chọn+Nr+3
❥ Top 4>10 mỗi giải 1k silk

Top Guil 1 ip có thể nhận được 1 giải )
❥ Top 1 - 3000 Silk
❥ Top 2 – 2000 Silk
❥ Top 3 – 1000 Silk
Hỗ trợ khi open 1 set sun d5 mặc từ LV 1
Giá sikl 20k =100 sikl chua khuyến mại
Open khuyến mại 100% vào 3 ngày thứ 7 +chủ nhật+ thứ 2 Trang chủ :longsro.com
Sver sẽ khuyến mại vào chủ nhật hàng tuần
Admin Cam Kết Đảm Bảo Công Bằng